homeopathie

De mens en niet alleen de kwaal

Een homeopathisch arts beoordeelt bij ieder consult uw gezondheidstoestand. Het kan voorkomen dat verder onderzoek of een andere behandeling noodzakelijk is. U wordt dan zo nodig terugverwezen naar uw huisarts. Reguliere geneeskunde en homeo­pathie vullen elkaar aan. U kunt daarom reguliere geneesmiddelen naast de homeopathische genees­middelen (blijven) gebruiken.

Bij de homeopathische behandeling van ziekte wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken. Daarom vergt een homeopathisch consult (veel) meer tijd dan een consult bij een huisarts of specialist. Deze tijd is nodig om een goed beeld van uw gestel te krijgen.

Natuurlijk evenwicht

Door herstel van het natuurlijk evenwicht zal het homeopathisch geneesmiddel uw welbevinden verbeteren. Het kan ervoor zorgen dat u in de toekomst minder vaak ziek wordt. Uw eigen weer­stand functioneert dan beter en u wordt minder afhankelijk van geneesmiddelen. Dit hele proces kan langzaam verlopen wanneer de klachten al lang bestaan.

Een homeopathisch geneesmiddel werkt anders dan een gewoon geneesmiddel. Het effect lijkt meer op de reactie bij een vaccinatie, waarbij ook uw eigen weerstand wordt gestimuleerd. Dat betekent dat in het begin klachten tijdelijk erger kunnen worden. Dit effect kan worden afgezwakt, bijvoorbeeld door het geneesmiddel minder vaak te nemen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen.

Zie ook Voorbereiding en de Praktische informatie